Hur man öppnar en bensinstation

Det är lönsamt att investera i ett lönsamt företag - drömmen för varje affärsman

Det är lönsamt att investera i ett lönsamt företag - drömmen för varje affärsman. Någon bygger hus, något driver restaurangerna, någon har en liten fabrik för tillverkning av fönster. Du vet aldrig vad. Men du är osannolikt att hävda att en av de mest lönsamma sektorerna på marknaden idag är allt relaterat till oljeproduktion, raffinering och efterföljande försäljning. Alla drömmar om sitt eget raffinaderi. Men om det inte finns någon sådan gigantisk startkapital, så är det ganska möjligt att ha råd att investera i att öppna din egen bensinstation. Och så, hur man öppnar en bensinstation, var ska man börja? Förutsatt att du har pengar.

Det första du behöver göra är att registrera dig hos skatteverket. Det är mer troligt att arbetet i en LLC är mer lönsamt. Eftersom det tillåter dig att ingå transaktioner med både individer och juridiska personer. Men i första etappen är det ganska möjligt att komma överens med registreringen som en enskild entreprenör. Det är mindre tidskrävande och dyrt i inledningsfasen. Men du kan inte arbeta med juridiska personer. Samtidigt är tankning med bensin och diesel i en flotta företag, allt från kommunala till privata, en solid del av din hypotetiska vinst.

Efter registrering med IFTS måste du börja samla ett antal dokument. Du behöver definitivt en licens för försäljning av bränsle och dess lagring. Detta dokument utfärdas av bränsleministeriet. Gör inte utan tillstånd av lokala myndigheter, ett antal markavtal och andra leasingavtal.

Har du redan tänkt på platsen för tankning, utvärderat tävlingen, trafikflödet? Det är dags. Inte alla markområden som erbjuds av myndigheterna är så attraktiva från vinstpunkten. Analysera allt bra och först då ingå ett avtal om markuthyrning. Det är bland annat viktigt att komma ihåg att det är omöjligt att ställa en bensinstation närmare 40-50 meter från en bostadsbyggnad på grund av säkerhetskraven. Det finns restriktioner för installationen av bensinstationer längs vägen.

Antag att frågan med landet har lösts. Nu förstår vi och planerar vilken typ av bränsle vi ska sälja, om det kommer att finnas ytterligare tjänster och tjänster.

Alla tydligt planerade, fortsätt till byggandet. Utöver byggnadens tankning behöver du specialutrustning. Bränsleautomater, bränsletankar, ett system för hantering av all denna förmögenhet, ett antal obligatoriska anordningar för att säkerställa brandsäkerhet.

Byggnaden kan åtminstone inte göra utan ett kassaregister. För att inte nämna alla sorters hyllor, butiksfönster, står och så vidare.

I framtiden bör du tänka på att öppna ett kafé. Det är mycket bekvämt för förare och fördelaktigt för bensinstationens ägare. Det är troligt att butiken med alla typer av biltillbehör och reservdelar inte kommer att skada. Men det kan organiseras senare.

Med tankning mer eller mindre klar. Huvudfrågan som måste lösas är var och från vem du ska köpa bränsle till salu. Och hur ska du transportera den.

Att hitta och välja en bra leverantör är inte lätt. Särskilt om du arbetar någonstans i periferin. Det är vettigt att tänka på franchising, åtminstone för första gången. Genomförandet av bränslet hos ett välkänt varumärke kommer säkert att kräva vissa kostnader. Men å andra sidan är bränslet från ett beprövat företag som folk litar på lättare att genomföra. Så du kommer snabbt få din kundbas, kommer att vinna konsumenternas förtroende.

Här löses alla organisatoriska problem, det är dags att anställa personal, ställa in bränslepriser och öppna upp. För att locka fler kunder är det inte galen att ingå ett avtal med ett bearbetningscentrum, till exempel Premium kort till exempel. Att bli sin partner, lägger till dig några punkter i kassan av kundförtroende. För med bränslekort Detta behandlingscenter sysselsätter ett stort antal ryssar.


Och så, hur man öppnar en bensinstation, var ska man börja?
Har du redan tänkt på platsen för tankning, utvärderat tävlingen, trafikflödet?